Foto: Tony Esparís

Segundo as ménsulas do Pazo de Xelmírez (s. XIII)

Santiago de Compostela

Instrumento monóxilo de plectro, de catro cordas, un dos favoritos dos xograres no século XIII.

É o antecesor dos cistros. Ata onde podemos saber probablemente  se tocaba rasgueando.

Afinación suxerida: 1º- la’, 2ª-sol’, 3ª-re’, 4ª-sol/la.

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Francisco Luengo. Músico & luthier

Citola