Fotos: Tony Esparís

Arpa

Este instrumento está construido a partir dos datos obtidos das dúas arpas representadas no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago.


Ten dezanove cordas de tripa. A nota máis grave é Sol.


A caixa harmónica, está feita dun bloque de madeira escavada. Non presenta ningún rosetón ou calquera outro tipo de aberturas sonoras. Malia isto o seu son e potente e rico

Segundo o instrumentos dos ancianos nº 8 e 19 do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela (S. XII)

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Francisco Luengo. Músico & luthier