Arcos

Arcos medievais

Francisco Luengo. Músico & luthier

Os arcos medievais que fago están baseados nos que aparecen nas miniaturas dos códices B.j.2 e T.j.1 das Cantigas de Santa María, do Rei Affonso X.

Están construídos con madeiras europeas, e non perden nunca a tensión. A crina é negra.

Lonxitude 770 mm. Peso entre 50 e 60 gramos para a vyola e arredor de 84 gr. para a vyola grande.

Malia o seu aspecto primitivo con eles pódese tocar calquera obra renacentista ou barroca; son moi elásticos e admiten todo tipo de golpes de arco.

Pódese engadir unha pequena noz, se se desexa, fixada unicamente pola presión das crinas.

Arcos renacentistas

Arcos barrocos

Arcos de viola da gamba baixo

Arco renacentista para viola soprano. Lonxitude: 700 mm; peso: 46 - 50 gr. Noz móbil, en madeira de buxo.      Crina negra.

Lonxitude: 775 mm; peso: 90 - 94 gr.

Pau de cobra

Noz e botón en marfil (Mamut).

Lonxitude: 815 mm; peso: 97-100 gr.

Pau de cobra

Botón en óso.

Lonxitude: 790 mm; peso: 95-98 gr.

Pau de cobra

Noz e botón en marfil (Mamut).

Arcos de viola da gamba soprano

Lonxitude: 700 mm; peso: 50-54 gr.

Pau de cobra

Noz e botón en marfil (Mamut).

Lonxitude: 695 mm; peso: 48-50 gr.

Pau de cobra

Arco renacentista para viola tenor.

Lonxitude: 780 mm; peso: 64 - 70 gr.

Noz móbil, en madeira de buxo.

Crina negra.

Arco renacentista para viola baixa. Lonxitude: 800 mm; peso: 78 - 82 gr. Noz móbil que permite tensar e destensar as crinas, en madeira de buxo. Crina negra.

Arco renacentista para viola soprano. Lonxitude: 740 mm; peso: 48 - 52 gr. Noz móbil, en madeira de buxo.      Crina negra.