Luzes y cariños

“Villancico para la procesión del Corpus Christie”

para dous tiples, tenor e acompañamentoA lo Charro

“Villancico a duo para Navidad”

Tiple, tenor e acompañamento


Celebrad, Oh mortales

“Villancico a duo del Santísimo”

Tiple, alto e acompañamento


Por donde, di

“Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo”

Para voz soa, con violón obrigado e acompañamento


Clarines de Zafir

“Villancico al Apóstol”

para dous tiples, tenor e acompañamento


Sonata a tres

Sin indicación de tempo

Sin indicación de tempo

Volado

Despazio


Cuidado sentidos

“Villancico al Santísimo”

para tiple, tenor, duas vihuelas, violón e acompañamento


Lamentación “Manum Suam Misit Hostis”

“a seis con vigüelas”

1991

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Marta Almajano

Miro Moreira

Lambert Climent


Francisco Luengo

Ventura Rico

Alfredo Barrales

Alfonso Morán

Daniel Carranza

Fernando López Pan

soprano

alto

tenor


vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de arco

violone

teorba

clave e órgano

Teatro Principal

Santiago de Compostela

Luzes y cariños

Fragmento

Por donde, di…

Fragmento

Francisco Luengo. Músico & luthier

Monográfico José de Vaquedano

(1642-1711)

Capela Compostelana